Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia Pracowników Urzędu Gminy 2011

Stanisław Krzak

PDFs_k.pdf 

Jacek Balicki

PDFj_ba.pdf 

Halina Sokołowska

PDFo_m_h_s_11.pdf 

Krzysztof Widłak

PDFk_w.pdf 

Andrzej Lasak

PDFa_las.pdf