Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2008

Tadeusz Romański

PDFo_m_t_r.pdf

Zofia Miruska

PDFz_m.pdf

Konrad Piwowarczyk

PDFp_2008.pdf

Barbara Głombińska

PDFb_2008.pdf

Grzegorz Kamiński

PDFk_2008.pdf

Szczepan Sekuła

PDFs_s_2008.pdf

Lidia Soja

PDFso_2008.pdf