Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz, Sekretarz, Skarbnik Gminy


Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

Jarosław Jaworski
tel. 41 3690 900
e-mail: 


Sekretarz Miasta i Gminy Wiślica

Jacek Balicki
41 3690 902
e-mail :


Skarbnik Miasta i Gminy Wiślica

Halina Sokołowska
41 3690 908

e-mail :