Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświata

Na terenie gminy funkcjonują :

-   2 Szkoły Podstawowe :
     *  w  Wiślicy ,
     *  w  Skotnikach Dolnych ,
-    Gimnazjum w Wiślicy
-    Samorządowe Przedszkole w Wiślicy

-Łącznie w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 97 pracowników w tym 3 pracowników sezonowych (palaczy centralnego ogrzewania)